Informace

Musíte vybrat nejméně jeden příspěvek k vykonání této činnosti

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde